Informatie

Regressietherapeut – Coachregressietherapeut Claudine Bonnet

Na een studie Slavische Talen, een loopbaan in het internationale bedrijfsleven, verschillende bestuursfuncties bij maatschappelijke instanties, en diverse cursussen Kinesiologie en Reiki in de jaren ’90, heb ik mijn ‘thuis’ gevonden in de Regressietherapie en Transformational Life Coaching.

Na mijn succesvol afgeronde studie bij Tasso Instituut, dé specialisten opleiding voor Regressietherapie o.l.v. Hans ten Dam, heb ik post-HBO trainingen en workshops gevolgd bij o.a. Hans ten Dam, Pieter Wierenga, Roger Woolger, Morris Netherton en Trisha Caetano.

Naast mijn Praktijk voor Regressietherapie, Transformational Life-Coaching  & Psycho-Energiewerk in Ermelo, ben ik betrokken in de organisatie van de Opleiding voor Transpersoonlijke Regressietherapeuten, Tasso Instituut. Ik ben daar tevens aan verbonden als vaste docent Regressietherapie en Psychosociale Basiskennis. Ook verzorg ik themadagen  en nascholingen voor afgestudeerde regressietherapeuten en lezingen en workshops voor belangstellenden.

Tevens ben ik werkzaam als organisator en als trainer/coach bij Tasso Coaching.
Als docent  ben ik geregistreerd in het register van het Post Initiëel Beroepsonderwijs, CRKBO.

Ik ben als  beroepslid aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, VIV ,  en de internationale Beroepsvereniging, Earth Assocation of Regression Therapists. Tevens ben ik als therapeut opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, RBCZ, en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht TCZ.

Klik hier voor: Klachtenregeling, Geschillencommissie en Meldcodes.

Claudine Bonnet
Registertherapeut BCZ®

Zorgverlenersnummer/AGB-code: 90031789
Praktijk AGB code: 90010716
VIV registratienummer: 1907882
RBCZ licentienummer: 505066R
Kamer van Koophandel: 08210240

Lees meer